Make your own free website on Tripod.com
TOOL BOX โปรแกรม Adobe Photoshop V.5.0
เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อปุ่มในTool Box
จึงแทนค่าด้วย (1.)หมายถึงปุ่มทางด้านซ้ายตัวแรก (1A.) หมายถึงปุ่มทางด้านขวาตัวแรก
ส่วนคำสั่งใน Menubarด้านบน (ต่อไปใช้ตัว M) ตัวอย่างเช่น ถ้าเห็น M-Image หมายถึงว่าให้ดูที่ Menubar คำสั่ง Image
เครื่องมือ สำหรับ Select
1. ใช้ select ส่วนที่ต้องการ
 1. selectแบบสี่เหลี่ยม
 1.1 selectแบบวงกลม
 1.2 selectแบบขีดเส้นแนวขวาง
 1.3 selectแบบขีดเส้นแนวตั้ง
 1.4 ใช้selectเฉพาะส่วนที่ต้องการแล้ว Cropเลย (Crop คือการกำหนดเฉพาะส่วนที่ต้องการ) ยังสามารถ เลือนไปมาหรือหมุนได้ตามต้องการ ก่อนที่จะทำ Crop
A1.ใช้ จับ เลือน
A1.ใช้เลื่อนภาพต่างๆที่ select ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
2. ใช้ select แบบกำหนดจุดเอง
 2.เลือกแบบอิสระ (กดเมาท์ ค้างไว้ตลอด)
 2.1 เลือกแบบกำหนดจุด (กดเมาท์ กดปล่อย กดปล่อย ตามจุดต่างๆที่ต้องการเลือก แล้วมาจบที่จุดเริ่มต้น)
 2.2 เลือกแบบกำหนดจุด ดูดติดกับเส้น Grid (Grid คือเส้นguides line กะตำแหน่งโดยลากมาจาก rulersปรกติจะไม่มีเราต้องดึงมาเอง
 A2. เลือกแบบ Magic Wand
 A2.คือมันจะเลือกสีที่ใกล้เคียงและวิ่งลาม ไปทั่วสีนั้น


อุปกรณ์ สำหรับวาด และแก้ไขภาพ
 3. อุปกรณ์พ่นสี แบบ แอร์บรัช
 A3. อุปกรณ์ทาสี แบบ แปรงทาสี
 4. ตรายางปั้ม อุปกรณ์สำหรับการ คัดลอกภาพหรือสี บริเวณอื่น มาไว้ในที่ที่ต้องการ
 A4. อุปกรณ์ ลบสี ที่ใช้แปรงทาสี ลงสีไว้
 5. ยางลบ
 A5. อุปกรณ์ ปากกาเขียนสี
A5. อุปกรณ์ ปากกาขีดอิสระ
 A5.1 อุปกรณ์ ปากกาขีดเส้นตรง
6.อุปกรณ์ โฟกัส ภาพ
 6.อุปกรณ์ปัดสีบริเวณใกล้เคียงให้กลืนกัน(เหมือนการเอานิ้วถูลงบนภาพที่วาดด้วยสีน้ำขณะที่สียังไม่แห้ง)
6.1อุปกรณ์ทำให้ เบลอ
 6.2อุปกรณ์ทำให้ คมชัด
 A6. อุปกรณ์โทนนิ่ง ใช้ปรับแต่งความอิ่มตัวของสีและเงา
 A6.1 เพิ่มความสว่างของภาพ
 A6.2 ทำให้ภาพ มืดลง
 A6.3 ฟองน้ำถูภาพ ทำให้ภาพดูมีสี เข้มขึ้น หรือจางลง
อุปกรณ์ เกี่ยวกับ พาร์ท และการลงสี
7. อุปกรณ์จัดการเกี่ยวกับ พาร์ท
 7.1 อุปกรณ์ปากกาสร้างเส้น พาร์ท อิสระ
 7.2 อุปกรณ์ปากกาสร้างเส้น พาร์ท แม่เหล็กดูดติดกับเส้น
 7.3 อุปกรณ์ปากกาสร้างเส้น พาร์ท โค้ง
 7.4 อุปกรณ์ เพิ่มจุด แองเคอร์
 7.4 อุปกรณ์ ลบจุด แองเคอร์
 7.5 อุปกรณ์ เคลื่อนย้าย พาร์ท
 7.6 อุปกรณ์ เปลี่ยนเส้น พาร์ทเป็นเส้นโค้ง หรือตรง
A7 อุปกรณ์ พิมพ์ ตัวหนังสือ
 A7.1 พิมพ์ตัวหนังสือแนวนอน
 A7.2 พิมพ์ตัวหนังสือแนวนอน เพือเป็น Select
 A7.3 พิมพ์ตัวหนังสือแนวตั้ง
 A7.4 พิมพ์ตัวหนังสือแนวตั้ง เพือเป็น Select
 8. บรรทัด วัดระยะ
 A8. ปุ่มเทสี พิเศษ แบบต่างๆ แบบเกรเดียนท์ (Gradient)
 9. อุปกรณ์ เทสี
A9. อุปกรณ์ ดูดสี
 A9 หลอดดูสี เพื่อมาเป็นสี โพร์กราวนด์
A9.1 หลอดดูสี เพื่อเช็คค่าของสี (ได้4 จุด)
อุปกรณ์ ที่ใช้ กำหนด มุมมอง
 10. มือจับกระดาษเลื่อน
 A10. อุปกรณ์ย่อขยายมุมมอง
ตำแหน่งกำหนดสีที่จะเกิดขึ้น Foreground และ Background


 11.สีโพร์กราวนด์ Foreground
 11A.ปุ่มสลับสี ระหว่าง โพร์กราวนด์ แบ็กกราวนด์
 12.ปุ่มตั้งสี มาตราฐาน โพร์กราวนด์ สีดำ แบ็กกราวนด์ สีขาว
 A12. สีแบ็กกราวนด์ Background
 13.โมด สร้างงานปรกติ
 A13.โมด สร้างแก้ไขselect
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทำงานบน Photo Shop
กฎง่ายๆ ข้อหนึ่ง คือ จะเริ่มทำอะไร ต้อง Select ส่วนนั้นก่อนเสมอ