Make your own free website on Tripod.com
การปรับขนาดและความละเอียด โปรแกรม Adobe Photoshop V.5.0

เปิด file รูปภาพ ที่ต้องการทำ มา1ภาพ (M-file _ open)แล้ว หา file รูปที่ต้องการทำการปรับขนาดแล้วกดปุ่ม Open
(M-Image _ Image size) จะมีกรอบ Image size ขึ้นมา

หมายเลข 1 กรอบPixel Dimensions เป็นส่วนของการปรับ pixel ในกรณีที่ต้องการ ให้โชว์ภาพที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่แค่ไหน สามารถปรับได้ในกรอบนี้ ตัวอย่างเช่น หน้าจอคอมพวเตอร์ของเรา ปรับความละเอียด ไว้ที่ 800x600 หากเราปรับขนาดของภาพให้มีขนาด 800x600 รูปนี้ก็จะโชว์เต็มหน้าจอพอดี กรณีภาพที่ส่งทาง e-mail ต้องการให้ ผู้รับเห็นภาพขนาดไหนก็ปรับให้เป็นขนาดนั้น (แนะนำ ปรับความสูงของภาพ ที่ 500pixels ความกว้างตามขนาดของภาพ)
หมายเลข 2 กรอบ Print Size เป็นส่วนของการปรับ ขนาดภาพที่จะพิมพ์ออกทางเครื่องPrinter ถ้าต้องการพิมพ์ภาพขนาดไหน ก็ปรับให้ ใหญ่ขนาดนั้น คำแนะนำ ในการพิมพ์รูปภาพให้มีความคมชัด โปรดแก้ Resolution: ให้เป็นขนาด 300 pixels/inch (fileภาพที่โหลดมาจาก internet มักมี Resolution ที่ 72 pixels/inch ทำให้เวลาสั่งพิมพ์จะได้ภาพไม่คมชัด)
หมายเลข 3 เช็คบ็อกช์ Constrain Propotions ติ๊กถูกไว้ = เมื่อปรับความสูงหรือความกว้าง จะคงอัตราส่วน ไว้ ไม่ติ๊กถูก = การปรับขนาดความสูงหรือความกว้างได้อิสระ แต่ภาพจะเสีย อัตราส่วนไป (ไว้ปรับหน้าผอมได้)
หมายเลข 4 เช็คบ็อกช์ Resample Image ติ๊กถูกไว้ = เมื่อเปลี่ยน Print Size Pixel จะเปลี่ยนตาม ไม่ติ๊กถูก = จะคงขนาดของ Pixel ไว้ เปลี่ยนเฉพาะ Print Size
เมื่อปรับขนาดเรียบร้อยแล้วก็ คลิ๊ก OK